Контакти

Мотивацията и възможностите на екипа са нашата сила! Във фирмата работят отлично обучени кадри с богат опит в конструирането и производството на дограма.

„Потърсете ни, за да изберем заедно Вашата дограма!“

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

гр. Враца, ул. „Текстилец” 3

тел.: 0892 07 55 55 – Николай Миланов

e-mail: n_milanov@tdm-plast.com

тел.: 0892 25 45 45 – Юлиян Николов

тел.: 0893 32 43 40 – Христо Джанабетски

ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ

гр. Враца, ул. „Текстилец” 3

тел.: 0895 56 15 15

тел.: 0892 25 15 55

тел.: 0892 25 45 66

тел.: 0892 25 50 12

тел.: 0892 27 57 11

тел.: 0894 54 00 84

e-mail: office@tdm-plast.com

e-mail: tdmplast_vr@abv.bg

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

гр. Враца, ул. „Текстилец” 3

моб. тел.: 0892 34 86 60

e-mail: office@tdm-plast.com

СКАЛДОВИ БАЗИ

СКЛАД ВРАЦА

гр. Враца, ул. „Текстилец” 3

тел.: 0892 25 45 46

e-mail: tdm_sklad@abv.bg

СКЛАД ВИДИН

гр. Видин, Западна промишлена зона,

двора на ТПК „Боян Чонос”

тел.: 0894 44 91 61

e-mail: tdmplast_vidin@abv.bg

СКЛАД ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ 110,

двора на завод „Сирма“

тел.: 0894 54 00 40

e-mail: tdmplast_pleven@abv.bg

СКЛАД СОФИЯ

гр. София, кв. Военна рампа

ул. Иван Георгов 1Б / в двора на бившето ТПК Хемус/

тел.: 0894 56 26 66

e-mail: tdmplast_sofiq@abv.bg

СКЛАД ГАБРОВО

гр. Габрово,

ул. Свищовска 1 /в двора на Търговска база/

тел.: 0893 32 39 89

e-mail: tdmplast_gabrovo@abv.bg

Партньори, с които постигнахме много!