Контакти

Мотивацията и възможностите на екипа са нашата сила! Във фирмата работят отлично обучени кадри с богат опит в конструирането и производството на дограма.

„Потърсете ни, за да изберем заедно Вашата дограма!“

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

гр. Враца, ул. „Текстилец” 271

тел.: 0892 07 55 55 – Николай Миланов

e-mail: n_milanov@tdm-plast.com

тел.: 0893 32 43 40 – Христо Джанабетски

e-mail: djanabetski_tdmplast@abv.bg

тел.: 0889 00 84 75 – Красимир Петров

ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ

гр. Враца, ул. „Текстилец” 271

тел.: 0893 50 53 45 – Мария Стоянова

тел.: 0895 56 15 15 – Дарина Младенова

тел.: 0892 25 15 55 – Павлина Шишкова

тел.: 0892 26 64 25 – Надя Георгиева

тел.: 0892 25 50 12 – Ивка Тодорова

тел.: 0892 27 57 11 – Ани Илиева

тел.: 0894 54 00 84 – Петя Димитрова

e-mail: tdmplast_vr@abv.bg

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

гр. Враца, ул. „Текстилец” 271

моб. тел.: 0892 34 86 60 – Ива Миткова

e-mail: tdmplast_vr@abv.bg

СКЛАДОВИ БАЗИ

СКЛАД ВРАЦА

гр. Враца, ул. „Текстилец” 271

тел.: 0892 25 45 46 – Иван Георгиев

e-mail: tdm_sklad@abv.bg

СКЛАД ВИДИН

гр. Видин, Западна промишлена зона,

двора на бившето ТПК „Боян Чонос”

тел.: 0894 44 91 61 – Бисер Бакъров

e-mail: tdmplast_vidin@abv.bg

СКЛАД ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ 110,

двора на бивш завод „Сирма“

тел.: 0894 54 00 40 – Радина Петрова

e-mail: tdmplast_pleven@abv.bg

СКЛАД СОФИЯ

гр. София, кв. Военна рампа

ул. „Иван Георгов“ 1Б

двора на бившето ТПК „Хемус“

тел.: 0894 56 26 66 – Цветелина Минчева

e-mail: tdmplast_sofiq@abv.bg

СКЛАД ГАБРОВО

гр. Габрово, ул. „Свищовска“ 1

в двора на Търговска база

тел.: 0893 32 39 89 – Елица Граматикова

e-mail: tdmplast_gabrovo@abv.bg

СКЛАД ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ 17

в двора на бивш завод за мотокари „Балканкар Рекорд“

тел.: 0897 01 59 05

e-mail: tdmplast_plovdiv@abv.bg

СКЛАД РУСЕ

гр. Русе, ул. „Иван Ведър“ 12,

двора на бивша „Растителна защита“

тел.: 0878 82 14 36 – Александър Турчак

e-mail: aturchak@gmail.com

Партньори, с които постигнахме много!